0212 549 86 96

Salcomix SV20-0530

 

Plastik Yüzey Temizleyici

Teknik Bilgi 5.8.2

 

Uygulama:                                Plastik yüzeylerin temizlenmesi

Özellikler:                                 Plastikler üzerine yüksek temizlik etkisi

Özel Notlar:                              Bu ürünün 0,1 μm'den küçük parçacıklar içerdiği göz ardı edilemez Ürünler yalnızca profesyonel kullanıma uygundur.

 

Ürün

Salcomix Plastik Yüzey Temizleyici SV20-0530

VOC - 793 g/L

Depolama Stabilitesi: 36 ay

Yoğunluk 0,793 g /ml

Yanıcılık: > 24°C

Salcomix Plastik Temizleyici SV20-0530 son boyadan önce plastik parçaların temizliği için çok uygundur. Çözücülerin spesifik kombinasyonu, tipik kalıp ayırıcı ajanların, silikon artıklarının, taşıma balmumlarının ve plastik yüzeydeki kirin tamamen giderilmesini sağlar.

 

Çalışma Adımları;

Adım 1) Plastik Temizleyici SV20-530 ile silin ve kurulayın

Adım 2) P150-P240 Zımpara kağıdı veya sünger ile yüzeyi zımparalayın Adım 3) Plastik Temizleyici SV20-530 ile tekrar silin ve kurulayın

Adım 4) Tekrar kuru bezle temizleyin

Adım 5) Çözücülerin buharlaşmasına izin vermek için 20 ° C'de 10 dakika boyunca flash off süresi bekleyin

 

 

 

 

 

Sil ve Kurula

P80-P240 ile

zımpara

Tekrar Sil ve Kurula

Kuru bez ile tekrar temizleme

Flash off 10 dk.

 

Ön Sipariş Formu